Odległość w szabli

w szabli:

  • odległość początkowa pomiędzy walczącymi wynosi 4 metry
back to top